Elektronisk markering

Under sommaren kommer vi att bygga Sius elektroniska markering på älg och grisbanan.

Till skyttehallen kommer 3 st elektroniska markeringar.

15.6.2019 startade vi med grävarbete för kablarna.